Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Cirurgia de la Mama

cirurgia de la mama

El Dr. Ferran Solà és Membre de la Unitat de Mama de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i especialista en Cirurgia Mamària.

Quan parlem de cirurgia de la mama ens referim bàsicament a:

Mames tuberoses

Les mames tuberoses tenen diversos noms: mames tubulars, mames tuberoses, mames constretes, mames caprines, hèrnia areolar, hipoplàsia del pol inferior. Però, des d’un punt de vista mèdic, el concepte seria “mames amb defecte a la base d’implantació”. No constitueixen un problema de salut, sinó una anomalia mamària benigna, és a dir, una irregularitat estètica.

La seva causa i origen no estan determinats; pot afectar a un o als dos pits i es percep com una malformació. Quan la glàndula mamària creix, el teixit que la cobreix no s’expandeix correctament per allotjar-la, sinó que roman rígid, de manera que la glàndula acostuma a herniar-se engruixant l’arèola i el mugró.

De cada vegada són més les noies que van a la consulta del Dr. Solà amb aquest problema que, encara que no afecta la salut, sí al benestar emocional i psicològic traduint-se en complexos i inseguretats, baixa autoestima…

Com pots saber si tens un problema de mames tuberoses?

El més important és anar a la consulta d’un metge especialista perquè aquest pugui establir el diagnòstic, però aquí et deixem unes orientacions que poden ajudar-te a detectar el problema:

 • Solc elevat i estret sota de la mama.
 • Complex arèola-mugró voluminós com a conseqüència de l’herniació de la glàndula mamària.
 • Poc desenvolupament dels pols inferiors i laterals de la mama.

La mama tuberosa té una forma “tubular” o “cònica” i, en molts casos, presenta un cert grau de caiguda i d’herniació de l’arèola amb un diàmetre excessiu d’aquesta, que es “bomba” per la pressió exercida per la glàndula mamària.

Es poden corregir?

Es pot aconseguir un aspecte del si més natural exclusivament amb cirurgia. Des de la Clínica Ferran Solà recomanem acudir a professionals mèdics titulats i, en aquest cas, experts en cirurgia de la mama, ja que les mames tubulars no es corregeixen simplement col·locant un implant. No es tracta d’una mama petita que es corregeix fent augments mamaris poc complexos, sinó que la naturalesa del problema és més complexa i cal aplicar unes tècniques específiques.

Augment de Pit

 • Aquesta Cirurgia està indicada per a pacients que desitgin augmentar la mida de les mames, corregir asimetries mamàries o reposicionar el volum perdut a causa de l’embaràs i / o de la lactància.
 • Consisteix en la col·locació de pròtesis de gel de silicona, ja sigui a través de l’arèola o de l’aixella -segons el cas- col·locant-se la pròtesi per darrere del múscul pectoral o per davant d’aquest.
 • Portar unes pròtesis de mama no augmenta la incidència, ni dificulta la detecció precoç del càncer de mama.
 • La complicació més freqüent de les pròtesis és l’anomenada contractura capsular, de causa desconeguda, no previsible i que en la majoria dels casos s’aconsegueix evitar mitjançant massatges i tractament mèdic.
 • No obstant això, en un 3% dels casos s’ha d’operar de nou per solucionar-ho.

Elevació amb o sense pròtesis

 • De vegades, quan la mama a més de caiguda és buida a conseqüència dels embarassos, lactància i canvis de pes, cal combinar la tècnica de l’elevació amb la col·locació de pròtesis per a la seva correcció.
 • D’aquesta manera, la mama rejoveneix notablement en estar situada en la posició correcta, amb el volum adequat i amb tractament mèdic; no obstant això, si no és així, ha de reoperarse.

Reducció de pits

 • Com el seu nom indica, es realitza una disminució de la mida de la mama, disminuint el volum i resituant la mama en una posició fisiològica i estètica.
 • En haver de disminuir, es resseca tant el teixit mamari com la pell, quedant cicatrius al voltant de l’arèola, en sentit vertical descendent i submamaries horitzontals.

Les cicatrius sempre són visibles en menor o major grau depenent de com cicatritzi cada pacient.