Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Cirurgia de la Mama

cirurgia de la mama

Quan parlem de cirurgia de la mama ens referim bàsicament a:

Augment de Pit

  • Aquesta Cirurgia està indicada per a pacients que desitgin augmentar la mida de les mames, corregir asimetries mamàries o reposicionar el volum perdut a causa de l’embaràs i / o de la lactància.
  • Consisteix en la col·locació de pròtesis de gel de silicona, ja sigui a través de l’arèola o de l’aixella -segons el cas- col·locant-se la pròtesi per darrere del múscul pectoral o per davant d’aquest.
  • Portar unes pròtesis de mama no augmenta la incidència, ni dificulta la detecció precoç del càncer de mama.
  • La complicació més freqüent de les pròtesis és l’anomenada contractura capsular, de causa desconeguda, no previsible i que en la majoria dels casos s’aconsegueix evitar mitjançant massatges i tractament mèdic.
  • No obstant això, en un 3% dels casos s’ha d’operar de nou per solucionar-ho.

Elevació amb o sense pròtesis

  • De vegades, quan la mama a més de caiguda és buida a conseqüència dels embarassos, lactància i canvis de pes, cal combinar la tècnica de l’elevació amb la col·locació de pròtesis per a la seva correcció.
  • D’aquesta manera, la mama rejoveneix notablement en estar situada en la posició correcta, amb el volum adequat i amb tractament mèdic; no obstant això, si no és així, ha de reoperarse.

Reducció de pits

  • Com el seu nom indica, es realitza una disminució de la mida de la mama, disminuint el volum i resituant la mama en una posició fisiològica i estètica.
  • En haver de disminuir, es resseca tant el teixit mamari com la pell, quedant cicatrius al voltant de l’arèola, en sentit vertical descendent i submamaries horitzontals.

Les cicatrius sempre són visibles en menor o major grau depenent de com cicatritzi cada pacient.