Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

19 oct. Dia Mundial del Càncer de Mama

|

equip càncer mama

La mama constitueix una de les zones de més alt valor simbòlic del cos femení i el seu paper en la maternitat la converteix en un dels pilars de la feminitat. D’aquí que la seva pèrdua parcial o total com a conseqüència d’un càncer impliqui un gravíssim trastorn tant a nivell físic, d’imatge corporal, com psicològic/emocional per a la pacient que el pateix i per al seu entorn afectiu més proper. Veure vídeo amb testimonis reals.

La incidència del càncer de mama no ha deixat d’augmentar en les últimes dècades, per motius no del tot aclarits, afectant actualment a 1 de cada 9 dones. Així com també ­­­­­­augmenta l’edat d’aquestes dones i és freqüent la detecció durant la tercera dècada de la vida.

Els avenços en el diagnòstic precoç mitjançant els programes de screaming, la major sensibilitat i especificitat de les proves diagnòstiques, les mamografies digitals i la RNM (Ressonància Nuclear Magnètica), les proves de diagnòstic genètic, BRCA1y2 i la millora en els tractaments coadjuvants de radioteràpia i quimioteràpia neoadjuvant i postquirúrgica amb fàrmacs més específics han contribuït al fet que, actualment, puguem afirmar que el càncer de mama és una malaltia amb un índex de curació superior al 80%. Tot això ha permès, també, que els tractaments quirúrgics siguin més eficaços i selectius, podent conservar una part de la mama o tota la pell de la mama i el complex arèola-mugró malgrat haver realitzat una mastectomia, la qual cosa ha suposat que la cirurgia reconstructiva obtingui millors resultats i més naturals i, sobretot, que la reconstrucció mamària pugui realitzar-se en el mateix acte quirúrgic.

La RECONSTRUCCIÓ IMMEDIATA evita que la pacient es vegi sense pit i li estalvia el greu patiment psico-emocional que això comporta.

L’alt índex de curació de les pacients ha possibilitat que la reconstrucció mamària després d’una mastectomia hagi adquirit un paper rellevant en el tractament integral del càncer de mama, sent la reconstrucció immediata, en el mateix temps quirúrgic en què es practica la mastectomia, la que es realitza habitualment, si és possible.

La tècnica reconstructiva variarà en funció del tipus de tumor, extensió de la malaltia i tècnica quirúrgica oncològica utilitzada, però sempre caldrà fer servir la tècnica reconstructiva més adequada per a cada cas amb la finalitat d’aconseguir el resultat més natural possible i de la forma menys agressiva per a la pacient.

Les tècniques de reconstrucció immediata (al mateix temps que es realitza la mastectomia) són les mateixes que en la reconstrucció diferida (després de realitzar els tractaments complementaris) però el resultat estètic i l’impacte per a la dona no és el mateix, sent molt millor la reconstrucció immediata perquè contribueix a un millor benestar emocional de la pacient i, per tant, a una millor i més ràpida recuperació.

Des de la Clínica Ferran Solà, volem sumar-nos al Dia Mundial del Càncer de Mama i mostrar el nostre més sincer suport a totes les dones que han patit o estan patint aquesta malaltia, així com a les seves famílies i a tot el seu entorn. Així com donar-los ànims i recordar-los l’alt percentatge de curació d’aquesta malaltia. I volem sumar-nos a aquest dia amb una ferma reivindicació: la reconstrucció mamària immediata, en el mateix acte quirúrgic que la mastectomia, com a part del tractament mèdic i sempre que sigui possible.

Dr. Ferran Solà Barri

Cirurgià plàstic i estètic.

Membre de la Unitat de Mama de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, en l’especialitat de Reconstrucció Mamària.