Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Medicina Ortomolecular

psiconeuroimmunologia, medicina ortomolecular

Què és la psiconeuroimmunologia, PNIE o medicina ortomolecular?

“Un camp científic interdisciplinari que es dedica a l’estudi i investigació dels mecanismes d’interacció i comunicació entre el cervell (ment/conducta) i els sistemes responsables del manteniment homeostàtic de l’organisme, els sistemes: nerviós (central i autònom), immunològic i neuroendocrí, així com les seves implicacions clíniques”. George F. Solomon

La psiconeuroimmunoendrocrinologia (psiconeuroimmunologia o PNIE) és la ciència que tracta de veure el pacient com un ésser global, integral, on cadascun dels seus sistemes està en connexió amb tots els altres, la psique, la neurologia, la immunologia, l’endocrinologia… Aquesta visió de l’organisme permet veure la malaltia de forma reflexiva, com el primer punt de mira per poder buscar en el veritable problema desencadenant del símptoma inicial.

És una medicina integrativa on s’aborda la malaltia/problema de forma general i des de la seva veritable arrel, podent així eradicar-lo i/o millorar substancialment la qualitat de vida del pacient, es busca la causa de la malaltia que ha estat el motiu de consulta.

Què tracta la PNIE?

Per aquest motiu, les malalties a tractar en consulta són molt àmplies, des d’erupcions locals aparentment idiopàtiques, diarrea o restrenyiment crònic, malalties cardiovasculars… a la sensibilitat química múltiple, fatiga crònica, al·lèrgies, dèficit de DAO, permeabilitat intestinal, salut hormonal, problemes d’histaminosi, contractures recurrents, migranyes, intoleràncies alimentàries, estrès, estat d’ànim depressiu…

Qui em tracta?

La Georgina Neach, Psiconeuroinmunòloga i Nutricionista, mitjançant la visió holística que proporciona la psiconeuroimmunologia i amb els coneixements i experiència en nutrició, estudia e­­l pacient en la seva globalitat. L’objectiu és que les persones siguin coneixedores de les necessitats del seu organisme perquè siguin autònomes, capaces d’escoltar al seu cos i saber donar resposta a les seves demandes. Crear nous hàbits alimentaris en els pacients i la reeducació nutricional seran clau perquè puguin gaudir d’una vida sana amb una millor qualitat de vida. Hipòcrates afirmava que les malalties són conseqüència d’un desequilibri dels “humors interns”, que pot ser restablert amb bona alimentació i amb repòs del cos i de l’esperit.