Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Dr. Ferran Solà Barri

Ferran Solà Barri

Formació Acadèmica:

 • Ferran Solà Barri, doctor en Medicina i Cirurgia amb la Tesi Doctoral “Causes del fracàs de les tècniques de microcirurgia vascular aplicades a la Cirurgia Plàstica”. Universitat de Barcelona. 21 de setembre de 1998. Qualificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
 • Directors de la tesi: Professor A. Fernández Sabaté, professor J. M. Viñals Viñals.
 • Obtenció del títol de “Suficiència Investigadora” 16 novembre 1994.
 • Obtenció de la beca de la Ciutat Sanitària de Bellvitge per especialistes, treballant com a adjunt del Servei de Cirurgia Plàstica i desenvolupant l’estudi de la tesi doctoral durant un any. Desembre de 1994.
 • Cursos de Doctorat pel Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques, Universitat de Barcelona. Bienni 1990-1992.
 • Especialització en Cirurgia Plàstica i Reparadora com a metge intern resident per oposició via MIR any 1989, núm. d’ordre 174, al Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, Hospital Prínceps d’Espanya, del 5 de gener de 1990 fins al 31 de desembre de 1994.
 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona. Promoció 1982-1988. Qualificació d’excel·lent.
 • Metge adjunt de la Unitat de Mama de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida).
 • Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL)

Cursos:

 • II Curs de Cirurgia sèptica en Traumatologia i Ortopèdia. Barcelona 21-23 febrer de 1991.
 • XII Curs Internacional de patologia de Genoll “J. R. Cabot”. Barcelona 05-08 juny de 1991.
 • I Curs de Microcirurgia Vascular en Cirurgia Plàstica. Barcelona 18-22 novembre de 1991.
 • Curs d’Osteotaxi en Cirurgia de l’Aparell Locomotor. Lleida 10 febrer 1992.
 • VI Curs de Microcirurgia i Cirurgia de la Mà. Saragossa 09-13 març de 1992.
 • V Curs de Cirurgia de la Mà. Barcelona 01-04 abril de 1992.
 • I Curs Integral de Traumatismes Facials. Saragossa 15-17 octubre de 1992.
 • Curs de postgrau internacional en Cirurgia Maxil·lofacial: Cirurgia i Anatomia Quirúrgica de Cap i Coll. Barcelona 25-27 febrer de 1993.
 • X Curs Internacional en Cirurgia Plàstica i Estètica. Barcelona juny de 1993.
 • II Curs Teòric-pràctic sobre Rinoplàstia i Septoplàstia. Barcelona 10-11 febrer de 1995.
 • I Curs Multidisciplinari de Cirurgia de l’Esquelet Facial. Barcelona 28-30 març de 1996.
 • I Curs Instruccional de Cirurgia Estètica per a residents. Barcelona 16-18 octubre de 1996.

Jornades:

 • Jornades sobre metodologia en el Diagnòstic i Tractament de les adenopaties cervicals. Barcelona 14-15 desembre de 1990.
 • Jornada sobre Tuberculosi Osteoarticular. Barcelona 10 abril 1992.
 • Jornada Quirúrgica sobre Liposucció Superficial. Barcelona 11 abril 1992.
 • Jornades Teòric-Pràctiques en Cirurgia Plàstica. Tècniques de Cirurgia Craniofacial aplicades a la cirurgia estètica de la cara. Barcelona 11-12 maig a 1992.
 • Jornada d’avenços en Cirurgia Reparadora de l’Extremitat Inferior. Barcelona 16 novembre 1992.
 • XXI Reunió Nacional de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica Barcelona 14-16 juny de 1990.
 • V Reunió de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Barcelona 7 maig 1993.

Symposiums:

 • XX Simposi Internacional de la Societat Espanyola de Cirurgians de Cap i Coll. Sabadell (Barcelona) 12-14 desembre de 1996.
 • II Simposi Anual de Cirurgia Estètica. Barcelona 5-7 novembre 1998.

Altres:

 • I Mostra Catalana de Cirurgia Mamària. Barcelona 28-29 octubre a 1994.
 • Indicacions i tècniques dels Implants de col·lagen. Madrid 16 desembre 1995.

Col·laboracions i Comunicacions:

 • Docència de Pregrau dels alumnes de la Unitat Docent de Medicina del Campus de Bellvitge: Col·laborador durant el període de facultatiu resident a la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge.
 • Carcinoma de conducte terminal de glàndula salival menor de la llengua: Comunicació a la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica. Febrer 1992.
 • Fibromatosi agressiva de parpella superior: Comunicació a la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica. Maig 1993.
 • Cobertura del tendó d’Aquil·les amb fàscia temporal lliure: Comunicació a la Societat Espanyola de Microcirurgia. Abril 1993.
 • Microcirurgia vascular en cap i coll: 10 anys d’experiència (1986-1995). Comunicació a Societat Espanyola de Cirurgians de Cap i Coll. Desembre 1996.

Publicacions:

 • Diagnòstic, estudi d’extensió i protocols de tractament del càncer oral. Solà Barri F., Viñals Viñals J.M., Serra Payró J.M., Palacin Porte J.A., Puig Melo J.J. Ciro. Plast. Iberlatinoamer. 1997; 23 (3) pàg. 255-266.
 • Estudi de la morbiditat i mortalitat en microcirurgia de cap i coll. Alós-Moner Vila M., Solà Barri F., Serra Payró J.M., Palacin Porte J.A., Viñals Viñals J.M., Lerma Goncé J. i Abos Herrándiz R. Ciro. Plast. Iberlatinoamer. 1997; 23 (3) pàg. 229-236.
 • Deu anys d’experiència en microcirurgia vascular. Viñals Viñals J.M., Serra Payró J.M., Palacin Porte J.A., Solà Barri F., Rossa Martos A., Puig Melo J.J. i Martín Castro C. Plast. Iberlatinoamer. 1997; 23 (3) pàg. 225-228.

Docència:

 • Reconstrucció postmastectomia en el “Curs d’Especialització Sinologia i Patologia Mamària”. Departament d’infermeria de la Universitat de Lleida, curs acadèmic 1997-1998. Lleida 29 abril 1998.
 • Cirurgia Plàstica en Càncer de Mama: Tècniques reconstructives. Facultat de Medicina. Universitat de Lleida, any acadèmic 2001-2002, 2002-2003.

Tornar a Equip Mèdic