Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Dr. J. Antoni Palacín Porté

J. Antoni Palacín Porté

Títols Oficials

 • Juny 1983: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (UAB). Unitat docent Hospital de la Vall d’Hebron. Qualificació: Excel·lent.
 • Novembre 1986: Prova selectiva MIR (Núm. ordre: 166). Especialitat: Cirurgia Plàstica i Reparadora. Centre: Hospital de Bellvitge (Prínceps d’Espanya).
 • Gener 1992: Finalització del període de formació MIR. Títol d’Especialista en Cirurgia Plàstica i Reparadora.

Dades Professionals

 • Abril 1987- desembre 1991: Formació dins del programa per a Metges Interns Residents en l’especialitat de Cirurgia Plàstica i Reparadora. Centre: Hospital de Bellvitge. Cap del Servei Dr. Jaume Lerma i Gonce.
 • Des de Març 1992: Metge Cirurgià Adjunt al Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital de Bellvitge. DADES D’ACTIVITAT CIENTÍFICA • VII Curs de Microcirurgia Vascular i Nerviosa, Sabadell 18-22 gener 1988. Participació com a alumne.

Congressos

 • XXXIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. València, del 14 al 16 de maig de 1998. Comunicacions presentades:
  • Penjoll lliure en defectes EEII.
  • 75 casos de reconstrucció immediata de mama
 • V Congrés Nacional i V Congrés Hispà-Luso de Microcirurgia, La Corunya 18-19-20 de maig 1988. Comunicacions presentades:
  • Penjolls lliures en Cirurgia de cap i coll.
  • Reconstrucció total del llavi inferior amb un penjoll antebraquial lliure.
  • Complicacions d’índole general en els pacients sotmesos a procediments microquirúrgics.
 • XVII Congrés Internacional de Radiologia, París juliol 1989. Comunicació presentada:
  • Plàstica intestinal en esòfag superior. Troballes radiològiques.
 • X Congress of The International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery. Madrid, 28 juny – 3 juliol 1992. Participació com a alumne assistent.
 • IV Congrés Nacional de l’Associació Espanyola de Microcirurgia. Barcelona 1-2 i 3 d’abril de 1993. Comunicació presentada:
  • Reconstrucció de la hipofaringe amb penjoll antebraquial radial.
 • XX Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària. Santiago de Compostel·la 17 de setembre de 1993. Comunicació presentada:
  • Mastectomia i reconstrucció immediata en el càncer de mama.
 • XXX Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Madrid 26-28 de setembre de 1996. Participació com a assistent.
 • XVII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària. Vigo, 8- 9 i 10 d’octubre de 1998. Comunicació presentada:
  • Reconstrucció immediata de mama.
 • XXXV Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Les Palmes de Gran Canària, 2-3-4 i 5 de maig de 2000. Comunicació presentada:
  • Penjolls lliures en cirurgia de sarcomes.
 • XXXVI Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Palma de Mallorca, 24-25-26 i 27 d’abril de 2001. Comunicació presentada:
  • Penjoll miocutani de recte anterior de l’abdomen vertical estès (tipus Sakai) en cirurgia de reconstrucció toràcica. Revisió de 20 casos.
 • XXXVIII Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Barcelona, juny de 2003. Participació com a assistent.
 • XV Congrés de la Federació Iberollatinoamericana de Cirurgia Plàstica (FILACP) i XXXIX Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica (SECPRE). Sevilla, del 7 a l’11 de maig de 2004. Participació com a assistent.
 • I Congrés Ibero-Americà de Senologia-Mastologia.

Jornades

 • IV Jornades Científiques de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Estètica, Barcelona abril 1989. Comunicacions presentades:
  • Reparació plàstica de la paret toràcica.
  • Reconstrucció microquirúrgica de l’esòfag cervical.
 • Jornades sobre Metodologia en el Diagnòstic i Tractament de les adenopaties cervicals, Hospital de Bellvitge 14-15 desembre 1990. Servei ORL, Dr. Manuel Mañós Gonzalvo. Participació com a alumne.
 • Jornada d’avenços en Cirurgia Reparadora de l’extremitat inferior organitzada pel Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge (Dr. J. Lerma) el 16 de novembre de 1992. Professor convidat Z. Arnez. Cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de la University Medical Center Ljubljana, Eslovènia.

Reunions

 • VII Reunió de Sinologia dels Hospitals Comarcals. Vic 7-8-9 i 10 de juny de 1984. Comunicació presentada:
  • Paper de la Cirurgia Plàstica exerètica i reconstructiva en el càncer de mama.
 • XX Reunió Nacional de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, Lleó 13-14 octubre 1989. Participació com a assistent.
 • XXI Reunió Nacional de la Societat Portuguesa de Cirurgia Plàstica i Reconstructiva, Barcelona 14-15-16 juny 1990. Comunicacions presentades:
  • Càncer de mama localment avançat.
  • Procediments reconstructius després de la resecció de càncer de llengua.
  • Dissecció del penjoll radial.
  • El paper d’un Servei de Cirurgia Plàstica en el tractament del peu diabètic.
 • V Reunió Científica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Barcelona 7 de maig de 1993. Comunicació presentada:
  • Limfadenectomies cervicals, tipus i indicacions en oncologia de cap i coll.

Sessions

 • Sessió de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, Barcelona 12 febrer 1990. Comunicació presentada:
  • Penjoll en illa de la zona muda de la planta del peu.
 • Sessió de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, Barcelona 10 febrer 1992. Comunicació presentada:
  • Carcinoma escamós de paladar dur. Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica: “Jornada Teòric-Pràctica de C. Plàstica”.
 • Tècniques de Cirurgia Craniofacial aplicades a la cirurgia estètica de la cara. Prof. Fernando Ortiz Monestir. Ciutat Sanitària de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat 11-12 maig 1992. Participació com a alumne.

Publicacions

 • Revista: Cirurgia Plàstica Íbero-Llatinoamericana. Volum XVI, Núm. 2. Abril- maig-juny 1990. Tema de la publicació: Tractament dels defectes de la paret toràcica.
 • Revista: Cirurgia Plàstica Íbero-Llatinoamericana. Volum XVII. Núm. 4. Octubre-Novembre-Desembre 1991. Tema de la publicació: Reconstrucció dels defectes segmentaris de l’esòfag cervical amb penjoll radial lliure.
 • Revista: The Journal Of craniofacial Surgery. Volume 5, Number 5. novembre 1994. Tema de la publicació: Surgical Management of the Acromegalic Face.
 • Revista: Cirurgia Plàstica Ibero-Llatinoamericana. Volum XXIII, Núm.3. Juliol-setembre de 1997. Monogràfic sobre cirurgia de cap i coll:
  • Deu anys d’experiència en microcirurgia vascular. – Estudi de la morbiditat i mortalitat en microcirurgia de cap i coll. – El penjoll antebraquial lliure en cirurgia de cap i coll. Experiència en el Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital de Bellvitge. – Cirurgia reconstructiva en càncer de cap i coll. Estudi comparatiu entre penjoll radial lliure i penjoll pectoral. – Reconstrucció d’hipofaringe-esòfag cervical amb penjalls lliures. – Diagnòstic, estudi d’extensió i protocols de tractament del càncer oral. – Reconstruccció mandibular mitjançant penjall lliure de peroné. – Cirurgia cranio-maxil·lofacial en cares acromegalies, presentació d’un cas.
 • Revista: Cirurgia Plàstica Íbero-Llatinoamericana. Volum 29. Núm. 1. gener-març de 2003. Penjoll miocutani vertical estès de recte anterior de l’abdomen (tipus Sakay) en cirurgia de reconstrucció toràcica.
 • Vídeo: Penjoll gastro-omental per a reconstrucció hipofaringe-esòfag cervical “en casos extrems”, 1997.
 • DVD vídeo: Mastectomia i reconstrucció immediata amb TRAM pediculat. En 1r Curs de Tècniques de cirurgia plàstica aplicades al càncer de mama. Barcelona, 15, 16 i 17 d’octubre del 2002.

Altres

 • I Mostra Catalana de Cirurgia Mamària. Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, 28 i 29 d’octubre de 1994. Participació com a alumne assistent.