Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Dr. Joaquín Palá Calvo

Joaquín Palá Calvo

Formació Acadèmica:

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona l’any 1992.
 • Títol de Metge Especialista en Aparell Digestiu, amb formació com a Metge Especialista en Aparell Digestiu a l’Hospital del Mar de Barcelona.

Experiència Professional:

 • Metge Adjunt en Aparell Digestiu a Clínica Ponent Lleida des del desembre de 1999, abastant els diferents aspectes de l’especialitat (clínica, proves funcionals, endoscòpia digestiva diagnòstica i terapèutica …)
 • A càrrec del Centre Digestiu Dr. Palá des del gener de 1997 realitzant-hi les exploracions complementàries radiològiques i endoscòpiques habituals de l’especialitat de l’Aparell Digestiu.
 • Consulta de l’Especialitat al Centre Mèdic Medicafraga des de març de 2000.
 • Consulta de l’Especialitat al Clínica Ferran Solà des del gener del 2014.

Publicacions:

Coautor de diferents articles científics publicats a nivell nacional i internacional, com a exemple:

 • Vila M.C., Solà R., Andreu M., Coll S., Ledesma S., Gana J., Palá J., Márquez J. Total Paracentesi In The Treatment Of Tibi Ascites And Dilutional Hyponatremia. Hepatology 1994; 19: 1371.
 • Vila M.C., Solà R., Molina L., Andreu M., Coll S., Gana J., Márquez J., Palá J., Bory F., Pons S., Szescielinski L. and Wladimiro Jiménez. Hemodynamic changes in patients developing effective hypovolemia after total paracentesi. Publicat a Journal of Hepatology 1998; 28: 639-645.

Formació continuada, Congressos i Conferències:

 • VII Curs d’Actualització en Gastroenterologia i Hepatologia. Barcelona, març 1994.
 • LXXVII Curs de Patologia Digestiva de l’Escola de Patologia Digestiva de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 1994.
 • XIII Jornades d’Endoscòpia i VII Curs Pràctic d’Endoscòpia Digestiva. Hospital de l’Aire de Madrid. Abril 1995.
 • XVII Jornada Nacional de l’Associació Espanyola d’Endoscòpia Digestiva. Madrid, novembre 1995.
 • V Congrés de la Societat Catalana de Digestologia. Girona, febrer de 1996.
 • Course Annual on “Updates in Clinical Gastroenterology” of the American College of Gastroenterology. Febrer 1996.
 • Primer Curs Anual de Postgrau, a càrrec de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva i American College of Gastroenterology. Madrid, novembre 1996.
 • Primeres Jornades d’Actualitzacions en Endoscòpia Digestiva, a l’Hospital General de Catalunya (Sant Cugat, Barcelona). Març 1997.
 • IX Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes. Palamós, maig 1997.
 • III Jornades sobre Malaltia Inflamatòria Intestinal Crònica. Múrcia, maig de 1997.
 • Curs de Postgraduats. Postgraduate Course. Societat Espanyola de Patologia. Digestiva. American Gastroenterological Association. Madrid, juny de 1997.
 • XXIV Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva. Madrid, juny de 1997.
 • Curs de Postgraduats en Avenços i Actualització en Endoscòpia Digestiva. Madrid, juny de 1997.
 • LXXX Curs de l’Escola de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre de 1997.
 • II Jornada d’Actualitzacions en Endoscòpia Digestiva. Hospital General de Catalunya. Sant Cugat (Barcelona), març 1998.
 • X Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes. Lleida, abril de 1998.
 • LXXXI Curs de l’Escola de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 1998.
 • VIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia. Palma de Mallorca, gener de 1999.
 • Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes. Sitges, maig de 1999.
 • Curs de Postgrau en Progressos en Gastroenterologia i Hepatologia. Madrid, juny 1999.
 • XXVI Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva. Madrid, juny 1999.
 • Workshop on Updating in Gastroenterology. Yale University School of Medicine, New Haven, setembre 1999.
 • LXXXII Curs de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 1999.
 • Programa d’Educació Mèdica Continuada en Medicina Assistencial Medicine “Malalties de l’Aparell Digestiu”, maig 2000.
 • XXVII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva. La Corunya, juny 2000.
 • LXXXIII Curs de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 2000.
 • XXVIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva. Madrid, juny 2001.
 • Simposi Malaltia per Reflux gastroesofàgic. Rodes, maig 2002.
 • LXI Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva. Sant Sebastià, juny 2002.
 • LXXXV Curs de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 2002.
 • LXII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva. Marbella, juny 2003.
 • Simposi “Trastorns de la motilitat gàstrica”. Universitat de Bolonya (Itàlia). Març 2004.
 • LXIII Congrés Anual de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva. Juny 2004, València.
 • 13th United European Gastroenterology Week. Copenhaguen (Dinamarca), octubre 2005.
 • XXVII Jornada Nacional de la Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva. Madrid, novembre 2005.
 • Jornada d’Actualització en Gastroenterologia Aplicada 2006. Madrid, octubre 2006.
 • 14th United European Gastroenterology Week. Berlín, octubre 2006.
 • LXXXIX Curs de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 2006.
 • Symposium Intestinal Inflammation and Colorectal Cancer. Sevilla, març 2007.
 • XIX Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes. Viladecans, abril 2007.
 • 15th United European Gastroenterology Week. Paris, octubre 2007.
 • LXXXX Curs de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 2007.
 • 16th United European Gastroenterology Week. Viena-Àustria, octubre 2008.
 • XCI Curs de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 2008.
 • Curs Ecografia i Endoscòpia Digestiva SEPD. Madrid, juny 2009.
 • LXVIII Congrés Anual de la Societat Espanyola Patologia Digestiva. Madrid, juny 2009.
 • XCII Curs de Patologia Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, novembre 2009.
 • XXXI Jornada Nacional de la Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva. Barcelona, novembre 2009.
 • XXXII Jornada Nacional de la Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva. Lleó, novembre 2010.
 • XXXIII Jornada Nacional de la Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva. Madrid, novembre 2011.
 • 20th United European Gastroenterology Week. Amsterdam, octubre 2012.
 • XXXVI Jornada Nacional de la Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva. Sevilla, novembre 2014.
 • Curs d’Actualització i Controvèrsies en Malalties Digestives. Hospital Clínic Univ. Lozano Blesa. Saragossa, novembre 2014.

Tornar a Equip Mèdic