Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Dr. Jordi Cordobès Gual

Jordi Cordobès Gual

Formació Acadèmica:

 • 1993-1999. Jordi Cordobès, Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili (Reus-Tarragona).
 • 2002-2004. Cursos de tercer cicle Avenços en Cirurgia (Doctorat) per la Universitat de Salamanca.
 • 2003. Certificat personal bàsic del Laboratori d’Eco-doppler vascular expedit pel Capítol de Diagnòstic Vascular No Invasiu de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular.7
 • 2005. Acreditació per dirigir i/o operar en instal·lacions de radiodiagnòstic. Homologat pel Consell de Seguretat Nuclear. 05/756/SC/PR/AI.
 • 2005. Garantia de qualitat en instal·lacions radiològiques. 05/758/SC/RR/AI.
 • 2005-2006. Estudis de Postgrau i Formació Continuada, realitzant el primer any de la Diplomatura en Estadística en Ciències de la Salut: Fonaments de Disseny i Estadística, per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Maig 2006. Processament de dades sanitàries amb SPSS. Curs presencial intensiu que integra el programa de la Diplomatura en Estadística en Ciències de la Salut.
 • Març 2007. Informació bibliogràfica: recerques, estils i maneig de referències. Curs que integra el programa de postgrau dins de la Diplomatura en Estadística en Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Desembre 2011. Màster Universitari en Recerca Clínica en Medicina per la Universitat de Lleida.
 • Desembre 2011. Curs de Segon nivell de formació en protecció radiològica orientat a la pràctica intervencionista. (09/04.364-MDS).

Experiència Professional:

 • 2000-2005. Metge Intern Resident (MIR) d’Angiologia i Cirurgia Vascular a l’Hospital Universitari Son Dureta de Palma de Mallorca.
 • 2005. Estada durant un mes al Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular del Barnes Jewish Hospital de Sant Louis, Missouri.
 • Juliol 2005- abril 2006. Metge Facultatiu Especialista Adjunt al Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari Nostra Senyora Verge de Valme (Sevilla).
 • Setembre 2005- maig 2006. Col·laborador com a professor de l’assignatura Clínica Quirúrgica, fent classes i avaluant als alumnes de sisè de medicina.
 • Maig 2006- Actualitat. Metge Facultatiu Especialista Adjunt al Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida).
 • Col·laborador com a professor de l’assignatura Patologia cardiovascular, Universitat de Lleida. Promocions 2007-2014.
 • 2013- Actualitat. Professor associat a l’assignatura de Patologia cardiovascular.
 • 2008. Estada durant el mes de març al Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular de l’Arizona Heart Institute. Phoenix. Arizona.
 • 2008- 2012. Membre del grup de Tractament Vascular de Membres inferiors, format per a la investigació i desenvolupament de materials pel grup Abbott vascular. Fellowship programme.
 • 2011. Training durant 4 setmanes al Departament d’Angiologia del Park-Krankenhaus Leipzig. Gener 2011.
 • 2011. Director de Workshop: Tècniques endovasculars avançades en l’artèria femoral superficial. Expedient 11-13106 (1.6 crèdits)
 • 2012-14. Professor en el X, XI i XII Curs Internacional d’Actualització en Cirurgia Endovascular. Expedient 09/05216-MD.
 • Professor en múltiples Workshops realitzats per les cases comercials Gore, Cook i Abbot Vascular.

Publicacions:

 • Cordobès J., González J.L., Lara R., Rodríguez M., Guiu F., de Frutos J.L. Fístula humero-humeral com a tècnica de recurs en pacients sense patrimoni venós superficial. Angiologia 2008; 60: 217-221.
 • Cordobès J., Lozano P., Torreguitart N., Lara R., Riera R., Julià J. Prospective study of the functional recovery after surgery of Thoracic outlet syndrome. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 35, 79-83 (2008).
 • Cordobès J., Lozano P., Torreguitart N., M-Rimbau E. Inappropiate secretion of antidiuretic hormona: a rare Complication after carotid endarterectomy. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 32, 568-569 (2006).
 • Cordobès J., Lozano P., Lara R., Torreguitart N., Riera R., Corominas C. Tractament quirúrgic de l’arteritis de Takayasu amb afectació de troncs supraaòrtics: a propòsit de dos casos clínics. Angiologia 2005; 57 (5): 415-20.
 • Cordobès J., Molina F.-X., Álvarez C., Pagán A., Salines R., García Sanz M., Soro J.A. Quist epidermoide gegant: cas clínic i revisió de la literatura. Cirurgia Espanyola 2005; 78 (1): 55-7.
 • Cordobès J., Riera R., Merino O., M-Rimbau E., Lozano P., Company M. Isquèmia intestinal en la malaltia de Buerger. Anals de Medicina Interna 2005; (22) 5: 235-237.
 • Cordobès J., M-Rimbau E., Riera R., Merino O., Lozano P. Tècnica dril com a tractament de la síndrome de robatori arterial isquèmic. Angiologia 2005; 57: 101-8.
 • Cordobès J., Merino O., Lara R., Seine F., Torreguitart N., Corominas C. Quadre de somnolència i letargia després de endarterectomia carotídia. Llibre Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán 2005.
 • Cordobès J., Riera R., Merino O., Lara R., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Julià J., Lozano P., Gómez F.T. Factors predictius de colitis isquèmica després d’un aneurisma d’aorta abdominal trencat. Angiologia 2004; (56) 5: 459-468.
 • Cordobès J., Gómez F.-T., Riera R., Merino O., Lara R., M-Rimbau E., Lozano P., Corominas C., Julià J. Revascularització distal i lligadura intermèdia com a tractament del robatori arterial isquèmic en accessos vasculars per a hemodiàlisi. Medicina Balear 2004; (19) 2: 10-19.
 • Cordobès J., Lara R., Riera R., Merino O., Seine F. Abdomen agut en pacient jove fumadora. Llibre Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán. 2004.
 • Caicedo D., Cordobès J., González J., Romero R., Gutiérrez del Manzano J.A. Tractament combinat endovascular mitjançant stent i cutting balloon d’estenosi associada a bypass infrainguinal. Tècniques endovasculars 2007; 10: 2134-2138.
 • Lara R., Cordobès J., Merino O., Seine F., Torreguitart N., Corominas C. Tractament de la isquèmia crítica no revascularitzable en pacient amb diagnòstic de trombocitosi essencial. Llibre Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán 2005.
 • Riera R., Cordobès J., Lozano P., M-Rimbau I., Corominas C., Julià J. Selecció del tipus d’accés vascular en pacients crònics i aguts. Angiologia 2005; 57 (supl 2): S35-45.
 • Merino O., Cordobès J., Lara R., Seine F., Torreguitart F., Corominas C. Dolor abdominal i fredor de membres inferiors en pacient VIH. Llibre Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán 2005.
 • Sena F., Cordobès J., Merino O,. Lara R., Torreguitart N., Corominas C. Dolor abdominal i hipotensió recurrent. Llibre Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán 2005.
 • Torreguitart N., Cordobès J., Merino O., Lara R., Seine F., Corominas C. Dolor sobtat i fredor en 5è dit MSD. Llibre Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán 2005.
 • M-Rimbau E., Cordobès J., Julià J., Gómez F.-T. Tipus d’anestèsia en la cirurgia carotídia. Angiologia 2004; 56 (supl1): S153-167.
 • Merino O., Cordobès J., Riera R., Lara R., Seine F. Lumbàlgies de repetició i dolor abdominal en postoperatori tardà de cirurgia de columna. Llibre Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán. 2004.
 • Lara R., Lozano P., Cordobès J. Noves Teràpies en el tractament de la Malaltia Arterial Perifèrica Oclusiva No Revascularitzable: Angiogènesi Terapèutica. Med Clin (Barc). 2008; 131 (17): 665-9.
 • Lara R., de Frutos J.L., Cordobès J. Noves teràpies en el tractament de la isquèmia crítica no revascularitzable. Revista oficial Col·legi Metges de Lleida.
 • Torreguitart N., Lara R., Cordobès J., Merino O., Seine F., Manuel-Rimbau I., Lozano P. Síndrome del martell hipotecar atípic. Angiologia 2007; 59: 271-5.
 • Lara R., Lozano P., Cordobès J., Torreguitart N., Riera R., Manuel-Rimbau E. Anàlisi de la degeneració aneurismàtica en pacients amb diagnòstic previ de dissecció de aòrtic. Angiologia 2006; 58 (3): 205-212.
 • Sena F., Riera R., Cordobès J., Merino O., Lara R. Isquèmia aguda posttraumàtica de membre superior. Llibre Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán. 2004.
 • Riera R., Seine F., Cordobès J., Merino O., Lara R., Julia J. Hemorràgia digestiva baixa després episodi de gastroenteritis en un pacient jove. Llibre de Concurs casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán. 2004.
 • Riera R., M-Rimbau E., Julia J., Cordobès J., Merino O., Lara R., Corominas C., Lozano .P, Gómez FT Fístula aortoentérica primària, causa infreqüent d’hemorràgia digestiva en l’adult jove. Primary aortoenteric fistula: a rare causi of gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Hepatol. 2005 Jan; 28 (1): 26-9.
 • Lara R., Merino O., Riera R., Cordobès J., Seine F. Tumoració cervical després punció jugular. Concurs de casos clínics per a residents d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Edicions Luzán. 2004.
 • Plaza Á., Díaz M., Riera R., Cordobès J., Lozano P., Gómez F.T. Effect of renal revascularization techniques on renal function and blood pressure control. Med Clin (Barc) 2003; 120 (7).
 • Plaza Á., Riera R., Díaz M., Cordobès J., Merino Ó., Corominas C., Lozano P., Manuel-Rimbau E., Gómez FT, Fernández-Palomeque C. Embolisme popliti bilateral secundari a infecció fúngica sobre cicatriu d’aortotomía. Angiologia 2002; 54: 455-459.
 • Plaza Á., Díaz M., Riera R., Cordobès J., Gómez FT., Julià J., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Lozano P. Utilitat del tractament endovascular en el sector ilíac. Angiologia 2002; 54: 282-290.
 • Corominas C., Plaza Á., Díaz M., Riera R., Cordobès J. Tractament mèdic de la claudicació intermitent. Angiologia 2002; 54: 162-173.
 • Plaza Á., Gómez F.T., Lozano P., Díaz M., Riera R., Cordobès J., Julià J., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Merino Ó. Cost-utilitat i qualitat de vida del tractament endovascular en el sector ilíac. Arch Cir Vasc 2002; XI, 1: 3-8.

Ponències i Conferències:

 • Cordobès J. Re-estenosi en AFS: quan tractar la re-estenosi en AFS. Taula rodona del 60 Congrés de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Madrid juny 2014
 • Cordobès J. Torreguitart N., Guiu F., Rodríguez M., González J.L., de Frutos Racó J.L. Recanalització completa d’artèria femoral superficial en absència de monyó. I Congrés Internacional del capítol de Cirurgia Endovascular. Granada 11-14 de desembre de 2013.
 • Cordobès J. Torreguitart N., González J.L., Guiu F., Rodríguez M., de Frutos Racó J.L. Punció retrògrada d’artèries distals com a alternativa cia en oclusions complexes del sector femoro-popliti. I Congrés Internacional del capítol de Cirurgia Endovascular. Granada 11-14 de desembre de 2013.
 • Cordobès J. Present i futur en l’stenting de femoral superficial. XXIX Congrés de la Societat Andalusa d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Jaén 7-9 de novembre 2013.
 • Cordobès J. Torreguitart N., González J.L., Rodríguez M., Guiu F., de Frutos J.L. Punció retrògrada d’artèries distals en el seu terç proximal, com a alternativa de recurs en el tractament d’oclusions del sector femoro-poplitio. Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Lleida 28 juny 2013.
 • Cordobès J. Torreguitart N., Rodríguez M., Guiu F., González J.L., de Frutos J.L. Recanalització completa d’artèria femoral superficial en absència de monyó proximal, una tècnica possible. Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Lleida 28 juny 2013.
 • Cordobès J. Està justificada la cirurgia endovascular iterativa en el sector femoro-popliti-distal vs cirurgia clàssica derivativa?. 59 Congrés de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Girona 30-1 de Maig 2013.
 • Cordobès J. Tractament de les lesions TASC C i D de la femoral superficial: tractament endovascular. XXXVI Reunió anual de la Societat Nord d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Lugo 19-20 d’octubre de 1012.
 • Cordobès J. Recurrent carotid Stenosis alter CEA and CAS. Diagnosi and Management. Focus on carotid Workshops. Palma de Mallorca 23-24th May 2012. Attended es tutor.
 • Cordobès J., Torreguitart N., de Frutos Racó J. És possible el tractament d’oclusions d’artèria femoral superficial en absència de monyó proximal?. 58 Congrés SEACV. 31 maig-2 juny. Barcelona 2012.
 • Cordobès J., Torreguitart N., González J., de Frutos Racó J. Implantació d’stent en la isquèmia crítica per afectació del sector femoro-popliti. 58 Congrés SEACV. 31 maig-2 juny. Barcelona 2012.
 • Cordobès J., Torreguitart N., de Frutos Racó J. Punció retrògrada proximal com a alternativa al tractament de lesions complexes d’artèria femoral superficial. 58 Congrés SEACV. 31 maig-2 juny. Barcelona 2012.
 • Cordobès J. Recurrent carotid Stenosis alter CEA and CAS. Diagnosi and Management. Focus on carotid Workshops. Palma de Mallorca 10-11th May 2012. Attended es tutor.
 • Cordobès J. Evidència en el tractament endovascular del sector femoropopliti. Dins de la taula rodona: Isquèmia crítica sector femoropoliti i distal. Congrés de la Societat Catalana. 17-18 juny 2011
 • Cordobès J. PTA infrapoplitea: implicacions, resultats i límits. Ponència a la taula rodona del I Simposi internacional de Cirurgia endovascular organitzat pel Capítol de Cirurgia endovascular de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Madrid 17-18 desembre 2010.
 • Cordobès J., Lara R., González J.L., Guiu F., Rodríguez M., de Frutos J.L. Stenting primari d’artèria femoral superficial en el tractament de la isquèmia crítica d’extremitats inferiors. Avaluació de resultats en un hospital de nivell 2. 55 Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. València 18-20 juny 2009.
 • Cordobès J., Lara R., González J.L., Guiu F., Rodríguez M., de Frutos J.L. Estenosi Aórtica (Coral Ref), Quina és la millor opció terapèutica?. 55 Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. València 18-20 juny 2009.
 • Cordobès J. Tractament quirúrgic de l’accident isquèmic transitori. Cursos de formació continuada de l’Institut Català de la Salut. Lleida 29 juny 2008.
 • Cordobès J., González J.L., Rodríguez M., Guiu F., Parets F., de Frutos J.L. Fístula arterio-venosa humero-humeral com a tècnica de recurs en pacients sense sistema venós superficial. LIII Jornades Angiológicas Espanyoles. Palma de Mallorca 14-16 juny 2007.
 • Cordobès J. Cirurgia Vascular: Procediments endovasculars. Màster d’Infermeria de Quiròfan. 19 d’abril de 2007. Fundació Universitat de Lleida.
 • Cordobès J., Torreguitart N., Lozano P., González JV, M-Rimbau E., Gutiérrez JA Secreció inadequada d’hormona antidiürètica (SIADH) després endarterectomia carotídia. LII Jornades Angiológicas Espanyoles. Madrid maig 31 / 1-3 juny 2006.
 • Cordobès J. Clínica i exploració del pacient isquèmic. Primer curs de Maneig del Pacient Vascular en Atenció Primària. Col·legi de Metges de Sevilla. 23 març 2006.
 • Cordobès J., Merino O., Seine F., Riera R., Corominas C., Lozano P. Estat funcional després de cirurgia de la síndrome de l’estret toràcic. LI Jornades Angiológicas Espanyoles. Cadis 1-5 de juny de 2005.
 • Cordobès J., Lara R., Torreguitart N., M-Rimbau E., Julià J., Lozano P. Reconstrucció vascular i salvament d’extremitat en tumors malignes de parts toves. LI Jornades Angiológicas Espanyoles. Cadis 1-5 juny de 2005.
 • Cordobès J., Riera R., Merino O., Lara R., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Julia J., Lozano P., Gómez FT. Factors predictius de colitis isquèmica en el postoperatori d’aneurisma d’aorta abdominal trencat. Comunicació oral. L Jornades Angiológicas Espanyoles. XII Congrés Nacional del Capítol de Flebologia. Sitges-Barcelona, 2 a 5 de juny del 2004.
 • Cordobès J., Riera R., Merino O., Lara R., Manuel-Rimbau I., Julia J., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Artèria femoral superficial i poplítia com gots donants en Revascularització del sector femoro-popliti. XIV Reunió Nacional de Cirurgia. València. Octubre 2003.
 • Cordobès J., Plaza Á., Díaz M., Riera R., Merino O., Miguel J., Grill C., Manuel-Rimbau I., Julia J., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Dúplex carotidi preoperatori en pacients sotmesos a cirurgia cardíaca. Comunicació oral. Congrés Nacional d’Angiologia i Cirurgia Vascular, XLVIII jormades angiològiques espanyoles, X congrés nacional del capítol de Flebologia i V congrés nacional del capítol de diagnòstic vascular no invasiu Madrid. Juny 2002.
 • Cordobès J., Plaza Á., Díaz M., Riera R., Merino O., Miguel J., Grill C., Manuel-Rimbau I., Julia J., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Revascularització distal i lligadura arterial intermèdia com a tractament del robatori arterial isquèmic en accessos vasculars per a hemodiàlisi. Pòster. Congrés Nacional d’Angiologia i Cirurgia Vascular, XLVIII jormades angiológiques espanyoles, X congrés nacional del capítol de Flebologia i V congrés nacional del capítol de diagnòstic vascular no invasiu. Madrid. Juny 2002.
 • Torreguitart N., Cordobès J., González J.L., Rodríguez M., Guiu F., de Frutos J.L. Anàlisi del tractament amb pilota de paclitaxel en el sector femoro-popliti. Congrés de la Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Lleida 28 juny 2013.
 • Torreguitart N., Cordobès J., de Frutos Racó J. Tractament endovascular en la síndrome de Leriche: a propòsit d’un cas. 58 Congrés SEACV. Maig 31-2 Munio. Barcelona 2012.
 • Torreguitart N., Cordobès J., de Frutos J.L. Anàlisi del tractament amb pilota impregnat amb paclitaxel en el sector femoro-popliti. 58 Congrés SEACV. 31 maig-2 juny. Barcelona 2012.
 • Torreguitart N., Cordobès J., de Frutos J.L. Utilitat de la classificació Fedclip com a predictor de fracàs del stenting a artèria femoral superficial. II Simposi Internacional de Cirurgia Endovascular. Madrid 1-2 desembre 2011.
 • Lara R., Cordobès J., González J.L., Guiu F., Rodríguez M., de Frutos J.L. Anàlisi i avaluació de lesions cerebrals subclíniques en pacients sotmesos a revascularització carotídia. 55 Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. València 18-20 juny 2009.
 • Julia J., Cordobès J., M-Rimbau I., Corominas C., Riera R., Merino O., Lara R., Seine F., Lozano P. Distal Revascularitation and interval ligation es Elective treatment of steal síndrome in vascular access. 4th Internacional Congrés of the Vascular Access Society. Berlin, May 25th -27th 2005.
 • Riera R., Cordobès J., Merino O., Lara R., M-Rimbau E., Lozano P. Alternatives terapèutiques en la trombosi venosa subclavio-axil·lar primària. XIII Congrés Nacional del Capítol Espanyol de Flebologia de la SEACV XXXII Congrés de la Societat Europea de flebectomia. Girona 20-23 d’abril de 2005.
 • Riera R., Lozano P., Cordobès J., Lara R., Julià J., Corominas C. endarterectomia carotídia en pacients d’alt risc. LI Jornades angiológicas espanyoles. Cadis 1-5 de juny de 2005.
 • Merino O., Riera R., Cordobès J., Lara R., Seine F., Manuel-Rimbau I., Julia J., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Hipoplàsia de vena cava inferior en nen amb trombosi venosa profunda de MMII. Pòster. L Jornades Angiológicas Espanyoles. XII Congrés Nacional del Capítol de Flebologia. Sitges-Barcelona, 2 a 5 de juny del 2004.
 • Lara R., Riera R., Cordobès J., Merino O., Manuel-Rimbau I., Julia J., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Angiogènesi terapèutica en la isquèmia no revascularizable de membres inferiors. Pòster amb presentació oral. L Jornades Angiológicas Espanyoles. XII Congrés Nacional del Capítol de Flebologia. Sitge.Barcelona molt, 2 5 juny 2004.
 • Riera R., Díaz M., Cordobès J., Merino Ó., Lara R., Julià J., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Endarteriectomia versus tractament mèdic a l’estenosi carotídia amb oclusió contralateral. XLIX Jornades angiológicas espanyoles, Reunió nacional de la societat espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. La Corunya 28-31 de maig de 2003.
 • Julià J., Riera R., Merino O., Cordobès J., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Hi ha diferències en la història natural de l’oclusió carotídia simptomàtica i asimptomàtica ?. Comunicació oral. IX Convenció de Cirurgians Vasculars de Parla Hispana. Cartagena d’Índies (Colòmbia). 12 a 14 d’octubre del 2003.
 • Díaz M., Lozano P., Riera R., Cordobès J., Merino O., M-Rimbau E., Julia J., Corominas C., Gómez FT Avaluació d’una via clínica del peu diabètic. XLIX Jornades angiológicas espanyoles, Reunió nacional de la societat espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. La Corunya,, 28-31 de maig de 2003.
 • Plaza A., Díaz M., Riera R,. Cordobès J., Merino O., Gómez FT, Lozano P., M-Rimbau I., Corominas C., Julià J. Efectes de la revascularització renal sobre la tensió arterial i la funció renal. XII reunió científica de la societat valenciana d’angiologia i cirurgia vascular. València 22 de juny del 2002.
 • Plaza Á., Díaz M., Riera R., Cordobès J., Merino O., Gómez FT, Lozano P., Manuel-Rimbau E., Julià J., Corominas C. Traumatisme arterial del sector subclavio-axil·lar. XI Reunió científica de la societat valenciana d’angiologia i cirurgia vascular.
 • Díaz M., Plaza Á., Riera R., Cordobès J., Lozano P., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Júlia J., Gómez FT Factors predictors de robatori isquèmic després FAV. Comunicació oral. Congrés Nacional d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Madrid, 14-18 de maig de 2002.
 • Plaza Á., Díaz M., Riera R., Cordobès J., Merino O., Miguel J., Grill C., Manuel-Rimbau I., Julia J., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Efecte de les tècniques de revascularització renal en la funció renal i en el control de la tensió arterial. Comunicació oral. Congrés Nacional d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Madrid, 14-18 de maig de 2002.
 • Plaza Á., Díaz M., Riera R., Cordobès J., Merino O., Gómez FT, Lozano P., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Julia J. Efecte de la revascularització renal sobre la tensió arterial i la funció renal. Comunicació oral. XII Reunió Científica de la Societat Valenciana d’Angiologia i Cirurgia Vascular. València 22 juny 2002.
 • Riera R., Julià J., Plaza Á., Díaz M., Cordobès J., Merino O., Manuel-Rimbau I., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Modificacions en la indicació quirúrgica del sector aorto-ilíac en pacients d’alt risc. Comunicació oral. Congrés Nacional d’Angiologia i Cirurgia Vascularl. XLVIII jornades angiológicas espanyoles. Madrid 2002.
 • Díaz M., Plaza Á., Riera R., Manuel-Rimbau E., Julià J., Corominas C., Lozano P., Gómez FT, Cordobès J. Tractament endovascular de les lesions ilíaques. Comunicació oral. V Congrés Internacional de la Societat Centre d’Angiologia i Cirurgia Vascular.
 • Manuel-Rimbau E., Plaza Á., Díaz M., Riera R., Cordobès J., Merino O., Miguel J., Grill C., Julia J., Corominas C., Lozano P., Gómez FT Utilitat del doppler continu en la valoració del penjall postauricular per a les reconstruccions facials. Pòster. Congrés Nacional d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Madrid, 14-18 de maig de 2002.
 • Júlia J., Gómez FT, Riera R., Díaz M., Plaza A., Lozano P., Corominas C., M-Rimbau E., Cordobès J. Protocol·lització del tractament del peu diabètic. Anàlisi del període 1999-2000. VIII Convenció de cirurgians vasculars de parla hispana. Miami, 25-27 d’abril de 2002.
 • Plaza A., Gómez FT, M-Rimbau E., Julia J., Riera R., Lozano P., Corominas C., Cordobès J. Cost-utilitat i qualitat de vida del tractament endovascular en el sector ilíac. VIII Convenció de cirurgians vasculars de parla hispana. Miami, 25-27 d’abril de 2002.

Premis i Reconeixements:

 • Beca per a la formació específica en cirurgia endovascular en un centre internacional Medtronic atorgada pel Capítol de Cirurgia Endovascular de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. 2010
 • Premi Cardiva-Vascutek al millor estudi d’innovació tecnològica en l’àmbit de angiologia i cirurgia vascular en una publicació d’àmbit internacional indexada 2009.
 • Beca per a la formació específica en cirurgia endovascular en un centre internacional EV3 atorgada pel Capítol de Cirurgia Endovascular de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. 2007
 • Premi a la millor nota clínica publicada a la revista Angiologia al 2005-2006.
 • 1ª BECA FAES 2005 al millor currículum de mèrits científics, concedida per la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia.
 • Premi Damià Carbó del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. 1 juliol de 2005. Treball: Colitis isquèmica després de cirurgia de l’aneurisma d’aorta abdominal trencat.
 • Premi a la millor comunicació oral (Premi Martorell) del L Congrés Nacional d’Angiologia i Cirurgia Vascular. Sitges-Barcelona 2 a 5 de juny de 2004. Factors predictius de colitis isquèmica en el postoperatori d’aneurisma d’aorta abdominal trencat. Comunicació oral.
 • Premi Dr. Ramon Rotger Moner de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. 22 de gener de 2004. Treball: Tractament del robatori arterial en accessos vasculars per a hemodiàlisi.
 • Premi al millor pòster del XLVIII Congrés Nacional d’Angiologia i Cirurgia Vascular Madrid, 14-18 de maig de 2002. Revascularització distal i lligadura arterial intermèdia com a tractament del robatori arterial isquèmic en accessos vasculars per a hemodiàlisi.
 • Premi a la millor aportació científica del II Simposi internacional de Cirurgia Endovascular. Madrid 01-02 desembre 2011. Utilitat de la classificació Fedclip com a predictor de fracàs del stenting a artèria femoral superficial.
 • Premi Martorell a la millor comunicació del 55 Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular. València 18-20 juny 2009. Treball: Anàlisi i avaluació de lesions cerebrals subclíniques en pacients sotmesos a revascularització carotídia.
 • Premi Dr. Ramon Rotger Moner de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. 23 de gener de 2003. Treball “Factors predictius de robatori arterial consecutiu a fístula arteriovenosa per a hemodiàlisi”.
 • Premi Mateu Orfila del Col·legi oficial de metges de les Illes Balears. 21 de juny de 2002. Treball “Simpatectomia lumbar: anàlisi de la nostra experiència en els últims cinc anys”.

Tornar a Equip Mèdic