Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Eliminació de berrugues

eliminacio de cicatrius i berrugues

Amb el pas del temps, a la pell apareixen lesions i alteracions com taques, queratosis actíniques, queratosis seborreiques,xantelasma, berrugues… la majoria constitueixen simplement un problema estètic. Avui en dia, es pot millorar l’aspecte de la pell i retornar-li la finor gràcies al làser Erbium-Yag, un dels mètodes que millors resultats estètics aconsegueixen en l’eliminació d’aquestes imperfeccions. Aquest làser és una font d’energia que actua alliberant polsos en un curt interval de temps (micro-segons), que van vaporitzant les capes més superficials de la pell de manera que en regenerar-se després d’uns dies, la nova pell adquireix una textura més suau i lluminosa.

Tractament

En la primera visita es realitza una exploració exhaustiva per determinar si és possible i mitjançant quin mètode es pot fer l’eliminació de les berrugues, etc. Depenent de la quantitat i de la mida d’aquestes, pot resultar necessari l’ús d’anestèsia local. La durada del tractament és d’uns 30 minuts i sol ser suficient amb una sola sessió, encara que podria ser necessari algun retoc. El làser produeix una ferida a la qual s’aplicarà una crema amb antibiòtic durant uns dies. Una cop caigui la crosta (5-7 dies) és important protegir la zona del sol perquè la pell recuperi la seva tonalitat normal.

Preguntes més freqüents

És necessari l’ús d’anestèsia? Depenent de la quantitat de lesions i de la seva grandària, pot ser necessari l’ús d’anestèsia local.
Quant de temps dura la sessió? Aproximadament 30 minuts.
Quantes sessions es necessiten? Normalment una, però pot ser necessari algun retoc.
Es pot prendre el sol després? La zona tractada queda sensible i no hauria de tocar-li el sol; cal fer servir protecció solar en cas de ser una zona exposada.
Es pot tornar a la rutina immediatament? Sí, es pot anar a la feina i realitzar vida normal de manera immediata.
S’ha de prendre alguna precaució després? Cal usar una crema amb antibiòtic durant uns dies i protegir la zona del sol perquè la pell es recuperi.
Els efectes són duradors? Les lesions s’eliminen de forma definitiva però el tractament no evita que en puguin aparèixer d’altres en un futur.
Es poden realitzar altres tractaments estètics de forma simultània? Es pot combinar amb qualsevol altra tècnica de medicina estètica per acabar de donar a la pell un aspecte més jove.