Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Eliminació de tatuatges

eliminació de tatuatges

La demanda d’eliminació de tatuatges creix dia a dia, en moltes ocasions per motius socials o laborals. La millor eina per eliminar-los és el làser.

El làser fragmenta les partícules de tinta que després són eliminades per l’organisme evitant la lesió de teixits circumdants no tatuats. Els làsers més adequats per a l’eliminació de tatuatges són els del tipus Q-Switched.

Els tatuatges professionals són més uniformes i més senzills d’eliminar mentre que els tatuatges “amateurs” tenen tinta a diferents profunditats, cosa que augmenta el nombre de sessions necessàries per treure-ls. Hi ha també un altre tipus de pigmentacions que es poden eliminar -com les micropigmentacions de celles o llavis i les accidentals per asfalt o pólvora.

Els colors més fàcils d’eliminar són els negres i blaus.

Per realitzar un bon tractament d’eliminació de tatuatges es fa imprescindible comptar amb una plataforma d’equips molt completa. Segons la tolerància individual es pot realitzar el tractament sense anestèsia, amb anestèsia tòpica (una crema que es posa una hora abans) o amb anestèsia local. El nombre mínim de sessions per obtenir un resultat satisfactori pot estar entre 4 i 8.