Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Liposucció abdominal, què és?

|

liposucció abdominal

La liposucció abdominal és un procediment per eliminar el greix en àrees específiques de l’abdomen resistents a la dieta i a l’exercici. Cal tenir especial cura amb aquesta tècnica perquè el resultat depèn, en gran mesura, de la qualitat de la pell de l’abdomen del pacient. I cal saber que no és efectiva per tractar la pell penjant, estries o cel·lulitis (en aquest cas caldria valorar una abdominoplàstia).

La liposucció d’abdomen es realitza mitjançant la introducció de petits tubs d’acer inoxidable (cànules) a través de petites incisions a la pell; això permetrà extreure el greix abdominal en diferents passades. L’objectiu final és disminuir el gruix del plec abdominal, per la qual cosa caldrà fer tantes passades de cànula com siguin necessaris i com estimi convenient el doctor. La idea és que els diferents trajectes de la cànula s’entrecreuin entre si i s’elimini el greix de la manera més uniforme possible. La liposucció d’abdomen es realitza com un procediment ambulatori i poques vegades es requereix que el pacient es quedi hospitalitzat, això només en el cas que es retiri molt teixit adipós.

Quan la pell té una bona capacitat de retracció, el resultat és espectacular; però si la pell és poc elàstica obtindrem flacciditat de la pell abdominal i, per tant, embalums o grumolls abdominals. A més, la inflamació duraria molt més. Aquí rau la importància de la valoració preoperatòria, ja que en cas de no disposar de la millor pell, els nostres cirurgians li recomanaran una abdominoplàstia i/o miniabdominoplàstia per obtenir el millor resultat.