Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Mames tuberoses, una anomalia mamària amb solució

|

mames tuberoses

Les mames tuberoses tenen diversos noms: mames tubulars, mames tuberoses, mames constretes, mames caprines, hèrnia areolar, hipoplàsia del pol inferior. Però, des d’un punt de vista mèdic, el concepte seria “mames amb defecte a la base d’implantació”. No constitueixen un problema de salut, sinó una anomalia mamària benigna, és a dir, una irregularitat estètica.

La seva causa i origen no estan determinats; pot afectar a un o als dos pits i es percep com una malformació. Quan la glàndula mamària creix, el teixit que la cobreix no s’expandeix correctament per allotjar-la, sinó que roman rígid, de manera que la glàndula acostuma a herniar-se engruixant l’arèola i el mugró.

De cada vegada són més les noies que van a la consulta del Dr. Solà amb aquest problema que, encara que no afecta la salut, sí al benestar emocional i psicològic traduint-se en complexos i inseguretats, baixa autoestima…

Aquest era el cas de Carla i Laura Corona, unes bessones de 20 anys que presentaven mames tuberoses i que han estat intervingudes pel Dr. Solà amb molt d’èxit.

Com pots saber si tens un problema de mames tuberoses?

El més important és anar a la consulta d’un metge especialista perquè aquest pugui establir el diagnòstic, però aquí et deixem unes orientacions que poden ajudar-te a detectar el problema:

  • Solc elevat i estret sota de la mama.
  • Complex arèola-mugró voluminós com a conseqüència de l’herniació de la glàndula mamària.
  • Poc desenvolupament dels pols inferiors i laterals de la mama.

La mama tuberosa té una forma “tubular” o “cònica” i, en molts casos, presenta un cert grau de caiguda i d’herniació de l’arèola amb un diàmetre excessiu d’aquesta, que es “bomba” per la pressió exercida per la glàndula mamària.

Es poden corregir?

Es pot aconseguir un aspecte del si més natural exclusivament amb cirurgia. Des de la Clínica Ferran Solà recomanem acudir a professionals mèdics titulats i, en aquest cas, experts en cirurgia de la mama, ja que les mames tubulars no es corregeixen simplement col·locant un implant. No es tracta d’una mama petita que es corregeix fent augments mamaris poc complexos, sinó que la naturalesa del problema és més complexa i cal aplicar unes tècniques específiques.