Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Psicologia Clínica

Els professionals de la Clínica Ferran Solà treballem de forma coordinada per afavorir una major eficàcia en el procés terapèutic individualitzat de cada pacient, i en base a una metodologia eficaç durant tot el procés d’atenció i tractament terapèutic.

El treball realitzat per la nostra especialista en Psicologia Clínica té com a objectiu principal mantenir el rigor científic i la calidesa humana, per aquest motiu a Clínica Ferrran Solà seguim protocols d’avaluació i intervenció terapèutica individualitzats i adaptats a les necessitats de cada pacient, tenint en compte tant models terapèutics cognitius conductuals com sistèmics i psicodinàmics.

En primer lloc, fem una primera visita en la qual es rep i s’acull a la persona per realitzar una bona anàlisi de la demanda i/o malestar emocional, per passar després, en cas que fos necessària, a una avaluació psicològica que ens aporti informació complementària mitjançant proves estandarditzades i seleccionades en funció de la causa de la consulta.

En general, els nostres tractaments psicològics són d’una durada d’entre 2 i 12 mesos, segons la severitat i malestar emocional associats. Inicialment, comencen amb sessions setmanals d’una hora de durada i, quan apareixen les millores, les espaiem a sessions quinzenals.

A la nostra clínica treballem l’especialitat de Psicologia Clínica amb adults, parelles, família, nens i adolescents. L’ajuda psicològica no deixa de ser un treball personal i una inversió de futur en la pròpia persona. És possible que ens trobem de vegades amb dificultats, malestar emocional, noves preocupacions o exigències que no som capaços de superar nosaltres sols; potser necessitem parar per escoltar-nos, mirar al nostre voltant o canviar alguna cosa dins de nosaltres mateixos.

Algunes de les situacions en què a Clínica Ferran Solà podem ajudar-te entre d’altres són:

 • Millorar el teu estat anímic.
 • Situacions d’estrès.
 • Alteracions en conducta alimentària i/o hàbits del son.
 • Addiccions i altres conductes que interfereixen en la salut.
 • Situacions d’alt impacte emocional i/o estrès posttraumàtic.
 • Problemes relacionals: familiars i/o de parella.
 • Treball en por i situacions que generin pànic.
 • Pensaments de caire repetitiu i/o conductes obsessives.
 • Malestars emocionals centrats en el cos.
 • Acompanyaments en processos de dol.
 • Malalties associades al dolor reumàtic.
 • Situacions familiars i personals en malalties terminals
 • Trets de personalitat disfuncionals o que generen malestar.

Els nostres serveis de Psicologia Clínica