Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Seguiment psicològic casos específics

seguiment psicologic

Hi ha casos concrets en què el/la pacient necessita suport psicològic com poden ser:

Reconstrucció post-mastectomia i post-tumoral

La naturalesa d’aquests casos l’atendrem des de l’acompanyament en una altra fase molt important de la mastectomia, la reconstrucció. Una vegada que s’ha realitzat la mastectomia, cal començar per acceptar la nova imatge. La intervenció psicoterapèutica resideix en realitzar un acompanyament; és un procés que, de forma progressiva, porta la dona a l’acceptació de la seva nova imatge. Alhora, es donen pautes a la parella per tractar el canvi amb naturalitat. Des de la presa de consciència dels canvis i de la forma com s’integren, aquesta fase d’acceptació serà més efectiva i li reportarà a la pacient un benestar psicològic.

Les pacients que millor es recuperen són les que s’impliquen activament en la seva pròpia recuperació.

Trastorn dismòrfic corporal

El trastorn dismòrfic corporal (TDC) (anteriorment conegut com dismorfofòbia) és un trastorn somatomorf que consisteix en una preocupació important i fora del que s’entén per normal per algun defecte percebut en les característiques físiques (imatge corporal), ja sigui real o imaginat. Si aquest defecte existeix, la preocupació i ansietat experimentada per aquestes persones és excessiva, ja que el perceben d’una manera exagerada. L’afectat es pot queixar d’un o diversos defectes; d’algunes característiques, o del seu aspecte en general (global), causant un malestar psicològic significatiu que deteriora la seva vida social o laboral fins al punt de manifestar símptomes d’ansietat i depressió severs, el desenvolupament d’altres trastorns d’ansietat, aïllament i exclusió social.

En la pràctica mèdica especialitzada en cirurgia estètica és comú trobar-nos amb pacients que recorren a la cirurgia com a solució als problemes psicològics; com que no aconsegueixen solucionar-los perquè la base és d’una altra naturalesa, es generen conflictes perquè les expectatives no han estat complertes.

És important explorar amb el pacient que hi ha darrere de la insatisfacció exagerada amb el seu cos que no és més que el reflex d’alguna cosa més profunda.

La clau està en diferenciar el motiu real de la intervenció per obtenir la màxima satisfacció.

La col·laboració cirurgià-psicòloga és fonamental per advertir al/a la pacient dels motius reals de la seva operació i, si es tracta d’una dismorfofòbia, prevenir dels problemes que es generen en aquests processos en els quals es requereix psicoteràpia.

Cirurgia íntima

La cirurgia íntima, i concretament la labioplàstia, és un tipus d’intervenció amb alt grau de satisfacció i, per experiència, diem també, amb alt grau de preguntes i dubtes. Per les característiques i funcionalitat de la zona, sorgeixen moltes preguntes emmarcades en l’esfera de funcionament sexual.