Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Psicologia Nutricional

psicologia nutricional, programa sherpa

Has intentat perdre pes diverses vegades i has fracassat perquè amb el temps has tornat a recuperar el pes perdut?
Les emocions t’influeixen en la manera de menjar? Prova-ho amb el programa SHERPA de psicologia nutricional!
A la Clínica Ferran Solà, la Dietista i Nutricionista Georgina Neach i la Psicòloga Clínica Laia Cadens duen a terme un programa que s’adapta a les necessitats de cada pacient.

Programa SHERPA Psiconutricional (Psicologia Nutricional)
El programa SHERPA PSICONUTRICIONAL combina la psicologia amb la nutrició amb l’objectiu que els pacients que necessitin tractar aspectes emocionals relacionats amb l’alimentació puguin aconseguir un canvi d’hàbits eficaç i sostenible en el temps.
De fet la paraula “sherpa” representa un guia i ajudant que fa d’acompanyant en un camí difícil, i que ajuda a superar els obstacles per poder aconseguir l’objectiu d’una manera eficaç, com passa als excursionistes que volen arribar a la cima de l’Himàlaia.

Metodologia
En principi el programa tindrà una durada de tres mesos durant els quals es realitzaran visites combinades amb el departament de Psicologia i de Nutrició seguint els objectius marcats i les fases del programa.

Objectius

 • Millorar la qualitat de vida i benestar emocional.
 • Establir hàbits de vida saludables.
 • Educació nutricional (funció dels aliments en l’organisme, fer la compra, composició del plat…).
 • Reinstaurament de l’alimentació i conductes adequades.
 • Psicoeducació alimentària.
 • Identificar sensacions de gana i sacietat.
 • Identificar, elaborar i gestionar emocions relacionades amb l’alimentació.
 • Conèixer i valorar esquemes cognitius i patrons conductuals.
 • Donar al menjar un nou significat.
 • Trobar plaer en altres activitats.
 • Prevenció de recaigudes.
 • Pèrdua de pes mantinguda en el temps.