Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Reconstrucció Post-tumoral

reconstrucció post-tumoral

Els tumors que s’observen amb més freqüència són els benignes com hemangiomes, neurofibromas, nevos i queratosi seborreica. Normalment, aquests no representen cap problema diagnòstic o terapèutic però, moltes vegades, un tumor benigne (per les seves grans dimensions o la seva localització) pot constituir un problema que requereixi una reconstrucció post-tumoral elaborada. Així com també les lesions pre-canceroses com les neoplàsies malignes, representades més freqüentment per carcinoma basocel·lular, carcinoma epidermoide i melanoma.

Pel que fa a reconstrucció post-tumoral, doncs, a la Clínica Ferran Solà realitzem tot tipus de reconstruccions secundàries a l’extirpació d’un tumor, tant a nivell facial com corporal, emprant penjalls lliures o pediculats així com empelts de pell per a la cobertura dels defectes. L’objectiu d’aquesta cirurgia reparadora és restablir l’harmonia facial i/o corporal amb la mínima cicatriu possible i les menors seqüeles tant en la zona reconstruïda com en la zona donadora. Quan parlem de “zona donadora” ens referim a la zona del cos d’on hem agafat teixits, doncs el més habitual és agafar penjalls i empelts del propi cos per a reparar altres zones. Els nostres especialistes valoraran cada cas i estudiaran la millor manera de dur a terme una reconstrucció post-tumoral perquè la zona danyada quedi reparada evitant causar danys innecessaris a la zona donadora.