Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Fisioteràpia oncològica

fisioterapia oncologica

La fisioteràpia oncològica és una especialitat de la fisioteràpia que ajuda el pacient a viure el procés de la malaltia i el seu tractament mèdic mantenint la millor qualitat de vida possible i minimitzant l’aparició de seqüeles derivades del tractament i de la mateixa malaltia o, en cas que apareguin, tractar-les.

Amb l’augment de supervivència s’observa que molts pacients que superen la malaltia poden presentar una qualitat de vida minvada. Des de la fisioteràpia tenim eines per retornar al pacient un nivell de vida semblant al que tenia abans.

La fisioteràpia proporciona beneficis en totes les etapes de la malaltia

L’evidència científica demostra que els pacients que han rebut fisioteràpia en totes les etapes de la malaltia, des de l’inici, quan es diagnostica el càncer, també durant el tractament mèdic (cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia) fins a l’etapa de supervivència o fi de vida han patit menys complicacions post cirurgia, han millorat la seva capacitat cardiopulmonar i el to muscular i han referit menys dolor i fatiga, en comparació amb els malalts que no han rebut fisioteràpia al llarg de la malaltia.

Els objectius de fisioteràpia variaran en funció de l’estat físic i emocional del pacient i de l’etapa de la malaltia en què es trobi

En cada etapa de la malaltia la fisioteràpia busca assolir uns objectius diferents, sempre condicionats per l’estat físic i emocional en què es troba el pacient en aquell moment. No només treballem amb objectius a curt termini, també cal prevenir tots aquells trastorns o seqüeles que poden aparèixer al cap de mesos o anys d’haver finalitzat el tractament mèdic.

  • Pretractament: L’objectiu principal és preparar el cos per fer front al tractament mèdic, millorant l’estat físic i preparant les estructures que es veuran afectades en la cirurgia, evitant així complicacions i seqüeles.
  • Tractament mèdic (quimioteràpia o radioteràpia): El fisioterapeuta, en aquesta etapa, realitza un programa d’exercici físic terapèutic adaptat a les condicions del pacient, amb l’objectiu de disminuir la fatiga induïda pel càncer, millorar l’efectivitat del tractament mèdic i prevenir l’aparició d’efectes adversos i seqüeles típiques de la mateixa malaltia i tractament (dolor, neuropatia perifèrica…).
  • Post cirurgia: Quan el metge cirurgià dóna el vistiplau, el fisioterapeuta valora la zona intervinguda i, de forma precoç, aplica tècniques per prevenir i tractar l’aparició de complicacions post cirurgia (limfedema, encapsulament de la pròtesi mamària, adherències, fibrosis, trastorns músculo-esquelètics, afectació cardiorespiratòria…).
  • Supervivència: En aquesta etapa l’objectiu és ajudar el pacient a adoptar un estil de vida saludable i a realitzar un programa d’exercici físic terapèutic adaptat per evitar la recurrència del càncer i/o l’aparició d’un nou tumor primari. També se segueixen tractant les seqüeles existents i prevenint les que poden aparèixer a llarg termini.
  • Fi de vida: Millorar la qualitat de vida i mantenir l’autonomia en les activitats de la vida diària el màxim temps possible és el principal objectiu quan el tractament mèdic no ha pogut curar la malaltia.

Adaptem el tractament al malalt i no el malalt al tractament

Les tècniques de fisioteràpia són específiques per a cada pacient i per a cada moment de la malaltia, valorant contínuament l’estat físic i emocional del malalt, de manera que es van adaptant al llarg de tot el procés, variant les tècniques sempre que sigui necessari.

L’èxit de la fisioteràpia oncològica recau en l’actitud proactiva del pacient, el qual pren el paper protagonista de la seva recuperació i els fisioterapeutes el guiem, assessorem i acompanyem proporcionant-li les eines necessàries per aconseguir la seva curació.

L’exercici físic terapèutic adaptat és la millor teràpia per prevenir i tractar els efectes secundaris del tractament mèdic i la pròpia malaltia

L’evidència científica demostra els importants beneficis que aporta la realització d’exercici físic durant el procés del càncer. Però per aconseguir guanys físics que millorin tant l’estat físic com la salut del malalt oncològic i així es pugui ajudar a prevenir la recaiguda de la malaltia, l’exercici ha de ser adaptat a cada pacient i el programa ha de ser realitzat per un fisioterapeuta qualificat i especialitzat en oncologia.

No existeixen contraindicacions absolutes a realitzar fisioteràpia o exercici físic si es pateix càncer, si s’està en tractament o ja ha sigut tractat. El fisioterapeuta oncològic valora el pacient al llarg del procés oncològic, adapta les tècniques i pauta exercicis terapèutics especials en el cas d’existir alguna contraindicació relativa.

Es pot rebre massatges i tècniques de teràpia manual durant el càncer, però només realitzats per mans d’un fisioterapeuta especialitzat.

Per aconseguir l’èxit en l’assoliment dels objectius de fisioteràpia és important treballar en equip amb la resta de professionals sanitaris que tracten la malaltia. El treball coordinat dels sanitaris ajudarà a fer que el tractament sigui més efectiu i que el pacient gaudeixi de la màxima qualitat de vida possible.