Saltar al contingut

Contacta Facebook Google plus Instagram

Unitat de trasplantament capil·lar

transplantament capil·lar

La unitat de trasplantament capil·lar de la Clínica Ferran Solà està constituïda per la Dra. Andrea Romano Olivero i la Dra. Montse Ribes Ribes, Llicenciades en Medicina i Cirurgia i especialistes en Medicina Familiar i Comunitària. Formades per a l’obtenció del títol d’Expertes en TricologIa i Microempelt Capil·lar per la FEMAL.

VALORACIÓ I DIAGNÒSTIC

Abans d’iniciar el tractament de trasplantament capil·lar, realitzem una completa història clínica amb antecedents personals, anàlisi de sang completa amb serologies i coagulació. Un cop definit el tipus d’alopècia i el grau d’aquesta, procedim a indicar el tractament o combinació de tractaments per assolir els millors resultats.

EVOLUCIÓ PACIENT

trasplantament capil·lar

 

ESCALA HAMILTON-NORWOOD

ESCALA DE LUDWIG – Calvície en dones

TRACTAMENT

Segons el tipus d’alopècia, es pot optar per un tractament oral amb finasteride, tractaments amb suplements minerals i vitamínics quan hi ha mancances… Un tractament tòpic com el PRP (Plasma Ric en Plaquetes), mesoteràpia, leds i Carboxiteràpia. A més, aquests tractaments poden combinar-se amb un tractament quirúrgic si cal; en aquest cas, en la nostra unitat hem optat per intervenir amb la tècnica FUE.

TRASPLANTAMENT CAPIL·LAR

El trasplantament capil·lar consisteix en l’extracció de pèl d’unes zones del cos per trasplantar-lo en altres on hi ha manca d’aquest.

Una Unitat Fol·licular és una agrupació de pèls, cada un amb el seu propi fol·licle i glàndula sebàcia. Aquesta agrupació pot ser d’1, 2, 3 o fins i tot 4 i 5 pèls; és com el pèl s’agrupa de forma natural i així és com ha de plantar-se, sempre depenent de la zona que vulguem repoblar.

La tècnica FUE: és una variant quirúrgica de la tècnica de micro-trasplantament fol·licular que consisteix en l’extracció de manera individual dels fol·licles de l’àrea donant sense pràcticament deixar rastre de punts o cicatrius. La zona donant ha de ser rasurada un llarg de 0,5 a 1 mm.

Aquesta tècnica consta de dues fases:

1. EXTRACCIÓ
Per a la fase d’extracció, la zona donant s’anestesia de manera local, evitant el dolor i sense necessitat d’adormir al pacient. Com que és una intervenció ambulatòria, el pacient podrà reprendre immediatament el seu ritme de vida habitual, sense pràcticament evidències d’haver rebut una cirurgia.

El punch amb el qual es realitza l’extracció fol·licular té un diàmetre de 0,8 a 1 mm. Aquest petit diàmetre de perforació és el que permet que les microcicatrius produïdes en l’extracció fol·licular siguin pràcticament invisibles després del trasplantament capil·lar. Un cop perforat, el fol·licle és immediatament succionat i dipositat en un recipient amb sèrum fisiològic que ajuda a mantenir-lo hidratat i viable per després seleccionar-lo, comprar-lo i procedir a la implantació.

2. IMPLANTACIÓ
És la inserció dels fol·licles i es fa amb la tecnologia FUETOR, un equip que permet disminuir els temps d’intervenció, minimitzar el traumatisme i manipulació dels fol·licles, augmentant la viabilitat d’aquests i assegurant l’èxit del trasplantament.